De aanmeldtermijn voor de Ouderavonden van de Hanzehogeschool Groningen is verstreken.