Op dit moment hebben we voldoende kandidaten voor de stagelessen en is aanmelden niet meer mogelijk. 
Wanneer we leerlingen nodig hebben laten we dat weten via de website en de sociale media.