PRAKTIJK VOOR CHRISTELIJKE HULPVERLENING

"Heel de mens"

Heel de mens

Waar men in het verleden ziekten en klachten van de mens verklaarde vanuit een dualistische levensvisie, namelijk of alleen psychisch of alleen lichamelijk, wordt het steeds duidelijker,
dat de mens in wezen een EENheid is. Bijbels gezien is de mens door God geschapen als eenheid van geest, ziel en lichaam. Gezondheid en welzijn moeten dan ook gedefinieerd en
gerelateerd worden aan deze verhoudingen.

Gerard Feller

gerardpasfoto

is als christen hulpverlener gespecialiseerd in "Bijbelse psychosomatiek", en heeft al 35 jaar cliënten met angsten, fobieën, depressiviteit, stress, hyperventilatieklachten,
seksualiteitsproblematiek, burn out en relatieproblemen, begeleid.Middelen in deze therapie waren : lichaamsgerichte technieken (adem/ontspanningsoefeningen),
psychomotorische therapie, gevoelstraining, zintuiglijke oefeningen en sensomotorische training, pastoraat, counseling, stressmanagement. Gerard Feller werkte, naast
gebruikmaking van non-verbale technieken, graag op een directieve wijze (directieven zijn aanwijzingen, vaak gecombineerd met huiswerkopdrachten). Eerst worden de
problemen in kaart gebracht. Openstellen voor de wil en leiding van de Heilige Geest is hierbij, maar zeker ook tijdens de gehele hulpverlening, onmisbaar. Naar
aanleiding daarvan ontvangt de cliënt aanwijzingen en worden bepaalde strategiemogelijkheden aangedragen, die het probleem kunnen verhelpen of verkleinen.
Gezamenlijk stellen hulpverlener en cliënt een plan op, waarna indien nodig een geschikte hulpverlener gezocht wordt. 

Daarnaast is Gerard al meer dan 30 jaar hoofdredacteur van het blad Promise dat voorlichting geeft op het gebied van Bijbels denken in de (gezondheids)zorg. 
www.stichting-promise.nl  Hij heeft talloze artikelen in verschillende bladen geschreven en is auteur van een aantal boeken op het gebied van een geintegreerde, bijbels holistische
hulpverlening. Tevens heeft hijmeer als 25 jaar ervaring als trainer in cursussen als: omgaan met stress, christelijke assertiviteitstraining en applicatiecursussen voor christelijke
hulpverleners. .Hij heeft o.a. het ' Life Model' in Nederland geintroduceerd.

Let op: 

Gerard is in 2016 gestopt met zijn praktijk fysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie.  Vanaf 2017 houdt hij zich alleen bezig als consultant en pastorale hulpverlener..
U kunt dus wel een aanvraag voor een enkel of meerdere adviesgesprekken doen. De kosten van  65 euro per uur worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

Als u onderstande intake invult wordt deze gebruikt voor een adviesgesprek of een pastoraal consult!

Met vriendelijke groet

Gerard Feller,
 
Lange Burchwal 80, 3421 SM Oudewater
(nieuw) telefoonnummer: 0348 567670