Hartelijk dank voor uw interesse voor de PLCRC publieksbijeenkomst. De aanmelddeadline is helaas verstreken, er kan niet meer worden ingeschreven.